Bolig

Veien videre

Etter 25 års drift kan vi med stor glede meddele at vi har valgt å knytte til oss Norgeshus som en solid samarbeidspartner.

Et samarbeid med Norgeshus vil være med på å styrke vår kompetanse som totalleverandør- både på boligsatsingsområdet og på prosjektsiden, da særlig i forhold til større utbygginger. Ovenfor våre faste kunder er vi det samme firmaet som som før og vi vil fortsette å tilbyr forutsigbare gode løsninger for kunden, bare enda mer styrket på de nevnte områdene.

Kom i gang, ta kontakt med oss!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form