Vårt lærlingprogram

Lærlinger er en ressurs!

Byggelaget er en av mange i Norge som forvalter og utvikler et håndverk med lange og rike tradisjoner. Mye har alltid vært likt, mens det også har vært store forandringer i hvordan vi utfører og utvikler det vi gjør.

  Siden oppstarten har vi hatt et nært og tett samarbeid med lærlinger og opplæringskontorer i å nettopp gi av den kunnskapen vi igjen lærte av de før oss. Vi er opptatt av å ta vare på de unge som kanskje kommer direkte fra skolebenken og å gi de et strukturert opplegg for best mulig utvikling og læring. De lærlingene vi tar inn får faste personer og regler som de forholder seg til. Vi stiller de samme kravene til de som til alle andre i organisasjonen, og har respekt for at faget ikke sitter i fingerspissene ennå. Vi veileder og støtter de opp mot fagprøven, og er like stolte hver gang noen har gått fra å være en lærling til en fagmann.

  Lærlinger er for oss ressurspersoner. Det er mennesker med ulikt mindset som trenger råd og veiledning, men som også utfordrer oss i måter å tenke og løse problemer på. Faget utvikler seg og lærlingene er en del av dette. Vår jobb er å gi videre kunnskap, holdninger, faglig integritet og en kultur hvor håndverket og kunden er i sentrum.

Byggelaget har og skal alltid ha en høy, miljømessig standard i alt vi gjør. Det betyr ikke bare det vi gjør, men også et eget mindset som er med oss der vi arbeider. Vi har implementert dette tankesettet i hele organisasjonen, og det like naturlig for oss å tenke miljø som det er å bygge et hus. Denne kulturen gjør at vi tar bevisste verdivalg ift. hvem vi velger å bruke av leverandører, men også hvordan vi rådgir våre kunder og løser ulike utfordringer.

Vi råder våre kunder til å tenke miljø og bærekraft i planleggingsarbeidet. Det kan være å velge miljøvennlige og naturlige materialer som er merket med Miljømerket Svanen, til å velge løsninger som krever mindre bruk av elektrisk energi til oppvarming. De siste årene har passivhus og bygg av massivtre blitt mer og mer populært, samtidig som teknologien gir oss muligheter som ikke fantes for få år siden.

Alt dette er kunnskap og et håndverk som vi tar i bruk og utvikler hver dag. Fordi miljøet er ikke bare noe vi skal leve i, det er også noe vi skal leve med.

Gunnar Hognestad