Visjon for miljøarbeid

Miljøet i naturlig fokus

Mye av det vi jobber med og foredler kommer direkte fra naturen. For oss handler det om å ha et bærekraftige tankesett som finnes i alle ledd i organisasjonen. Byggelaget skal være blant de beste i klassen på å ha miljøet i fokus.

Krav til leverandører

Vi setter like høye krav til oss selv som til de leverandørene vi bruker. Du som kunde skal være sikker på at samme høye standard finnes i hele verdikjeden som ligger bak det vi bygger.

Kildesortering

På alle våre byggeplasser har vi et strengt sorteringsregime. Ulike materialer og forbruksmateriell skal sorteres hver for seg. Dette sendes igjen til resirkulering eller videreforedling slik at det kan brukes om igjen og glede andre.

Lurer du på mer om vårt miljøarbeid? Ta gjerne kontakt

Vi råder våre kunder til å tenke miljø og bærekraft i planleggingsarbeidet. Det kan være å velge miljøvennlige og naturlige materialer, til å velge løsninger som krever mindre bruk av elektrisk energi til oppvarming. De siste årene har passivhus og bygg av massivtre blitt mer og mer populært, samtidig som teknologien gir oss muligheter som ikke fantes for få år siden. 

Alt dette er kunnskap og et håndverk som vi tar i bruk og utvikler hver dag. Fordi miljøet er ikke bare noe vi skal leve i, det er også noe vi skal leve med.

Byggelaget har og skal alltid ha en høy, miljømessig standard i alt vi gjør. Det betyr ikke bare det vi gjør, men også et eget mindset som er med oss der vi arbeider. Vi har implementert dette tankesettet i hele organisasjonen, og det like naturlig for oss å tenke miljø som det er å bygge et hus. Denne kulturen gjør at vi tar bevisste verdivalg ift. hvem vi velger å bruke av leverandører, men også hvordan vi rådgir våre kunder og løser ulike utfordringer.

Vi råder våre kunder til å tenke miljø og bærekraft i planleggingsarbeidet. Det kan være å velge miljøvennlige og naturlige materialer som er merket med Miljømerket Svanen, til å velge løsninger som krever mindre bruk av elektrisk energi til oppvarming. De siste årene har passivhus og bygg av massivtre blitt mer og mer populært, samtidig som teknologien gir oss muligheter som ikke fantes for få år siden.

Alt dette er kunnskap og et håndverk som vi tar i bruk og utvikler hver dag. Fordi miljøet er ikke bare noe vi skal leve i, det er også noe vi skal leve med.

Per Inge Ree

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form